Mobil : +4 0745 170 740

Email : office@incepta.ro

Toate drepturile rezervate Incepta Consulting srl © 2016  |   Website realizat de ITS  |  link catre site-ul securizat https://www.incepta.ro

INCEPTA CONSULTING srl

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail Print
Morbi Felis

Programul Operational Capital Uman (POCU)


Programul Operational Capital Uman (POCU) stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investitiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 si contribuind, totodata, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale si de Investitii din România, si anume, de a reduce disparitile de dezvoltare economica si sociala dintre România si Statele Membre ale UE.

Axa Prioritara 1 - Initiativa locuri de munca pentru tineri

Suma alocata totala - 230.693.510 Euro prin Initiativa "Locuri de munca pentru tineri"


Actiunile planificate în cadrul AP 1 urmeaza sa fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata somajului în rândul tinerilor depaseste 25%, si anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) si regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai putin dezvoltate În concordanta cu AP 2014-20202, Recomandarile Specifice de tara privind combaterea somajului în rândul tinerilor, Strategia Nationala pentru Ocuparea For?ei de Munc? 2014-2020,


Initiativa Locuri de Munca pentru Tineri, Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret 2014 - 2015, Strategia Nationala pentru Învatarea pe tot Parcursul Vietii, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei prioritati de investitii sunt:


  • cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)
  • îmbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidenta în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)


CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROPENE | INCEPTA CONSULTING | PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN (POCU)